Fibromassage

Jag hjälper dig att få kroppen att må bra. Det är sådant jag sysslat med hela livet.

En mjuk massagemetod med inriktning på att öka cirkulationen, smärtlinding och avspänning för att hjälpa personer med kronisk smärta. Det är ett samarbete mellan klienten och terapeuten, där det är klienten som vet vad smärtan innebär.

Vilka symtom hör ihop med Fibromyalgi? De dominerande symtomen kommer från musklerna och ger värk, smärta, stelhet och ökad trötthet. Allmän trötthet, sömnsvårigheter, svullnadskänsla, stickningar och domningar framför allt i händer, magbesvär, ledvärk, överkänslighet mot starkt ljud och ljus, muntorrhet, allergier och oro är andra vanliga symtom.

  • 70 min. 950 sek